Обща информация

Регионалната колегия на БАЗ – Габрово е учредена през 2019 г. на основание ЗСОМСААМСЗПФ на събрание организирано и ръководено от РЗИ – Габрово.

Регионалната колегия на БАЗ – Габрово (Колегията) е юридическо лице, регионална структура на съсловната организация на зъботехниците в България, съгласно Чл. 23. ал.1 от ЗСОМСААМСЗПФ.

Колегията упражнява своята дейност на територията, определена в Приложение към чл. 23, ал. 1 от ЗСОМСААМСЗПФ, а именно:

Габрово: общини Габрово, Дряново, Севлиево, Трявна.

Всички зъботехници, които упражняват професията си на територията на колегията, задължително членуват в колегията, а тези, които не упражняват професията могат да членуват доброволно.

Към настоящия момент в колегията членуват 13 редовни зъботехника.

Членски внос

Членският внос, гласуван на Конгреса на БАЗ, е в размер на 2% месечно от минималната работна заплата за страната и се заплаща до края на месец март на текущата година. За 2021 г. той е 156 лева, изчислен върху 650 лева.

Поради създалата се обстановка с Ковид-19, Националният съвет взе решение да намали ежемесечния членски внос за 2021г. от 13 лв. на 10 лв. или общо в размер на 120 лв. за отчетната 2021г.

Контакти

Адрес

гр.Габрово, ул. РАЙЧО КАРОЛЕВ №2, 5300

Регионален председател

+359 878 979 897

Имейл

office-gabrovo@baz.bg

Новини

Структура

Ивелина Колева

Председател

Обучения и курсове

За актуални куросове и обучения моля изпратете запитване на емайл: office-gabrovo@baz.bg или ни се обадете на телефон +359 878 979 897

Полезни връзки